Jdi na obsah Jdi na menu
 


...D...

11. 11. 2006

                  D

degenerace - zeslabení či ztráta jedné nebo několik životně důležitých funkcí či životaschopností

dědičnost - vlastnosti organismu zajišťující nepřetržité propojení jednotlivými generacemi, které podmiňují vývoj jedince ve stanovených podmínkách prostředí. Jev, při kterém se rodiče a potomstvo chovají stejným způsobem v podobných podmínkách. Podobné plodí podobné. Je však nutno brát v úvahu hlediska vývojová, dynamická a životní podmínky.

dědivost - důležitý genetický ukazatel chovu, označovaný symbolem h2 (heritabilita). Vyjadřuje podíl z celkové fenotypové proměnlivosti podmíněný dědičností. Výkonnostní vlastnosti koní mají nižší až střední dědivost, mechanika pohybu má dědivost vyšší. Odhady dědivosti jsou však velmi závislé na charakteru dat hodnotících jednotlivé vlastnosti.

derby - mezinárodní název nejvýznamnějšího klasického dostihu zpravidla na 2400 m. Chovatelská zkouška pro tříleté hřebce a klisny anglického plnokrevníka, při níž startující koně nesou v sedle stejnou hmotnost, pouze klisny mají úlevu 1.5 kg.

diagnostika - nauka o poznávání chorob

distance dostihu - vzdálenost, na jakou se dostih běží.

distance před cílem - označení vzdálenosti 200m před cílem, od tohoto bodu se nejpřísněji posuzují přestupky.

distancovat jezdce - odebrat mu jezdeckou licenci

distanční jízda - jízda pod sedlem nebo v zápřeži na větší vzdálenosti. Kůň v ní prokazuje své výkonnostní dispozice.

dostih mrtvý - součastné vítězství dvou nebo více koní

dotace - peněžitá odměna vyplácená majitelům vítězných a umístěných koní

doupě - dutina v rohové kopytní stěně, posuzuje se jako vada

dostihový dres - oblečení dostihového jezdce, sestávající z bílých kalhot, barevné blůzy (v registrované kombinaci majitele koně) a čapky

dostihový kůň - kůň chovaný výhradně pro dostihy, původem většinou plnokrevník nebo klusák. Výjimečně se pro určitý typ dostihů používají i jiná plemena.

drezúra - jezdecká disciplína, při níž kůň předvádí v soubor speciálních cviků předepsaným způsobem.

dvojitá uzda - uzda se dvěma udidly, používaná v případě dobře vycvičených koní, např. při drezúře.