Jdi na obsah Jdi na menu
 


...H...

11. 11. 2006

                  H

hack - uznaný typ lehkého jezdeckého koně.

hadí příkop - překážka ve steeplechase. Odskok je položen výše než doskok, mezi nimi je vodní příkop.

hakamore - bezudidlová uzda působící prostřednictvím páky na nos koně. Dává se koním, kteří odmítají nosit udidlo zvláště při skocích.

halali - mezinárodní výraz pro zakončení honební jízdy

halfra - ohlávka

handicap generální - viz generální handicap

háček na kopyta - pomůcka, kterou odstraňujeme nečistoty z kopyta.

házlerin - nákrčník

heat - mezinárodní výraz pro rozjížďky klusáckých dostihů, které se jedou nadvakrát nebo natřikrát a při nichž vítězí kůň, který dosáhne celkově nejkratšího času

hecpajč - dostihový jezdecký bičík

heka - překážka v podobě živého plotu

hierarchie - přesné pořadí podle sociálního postavení ve stádě

hipiatrie - léčení koní

Hipologické muzeum ve Slatiňanech - zámeček, v němž jsou umístěny vzácné umělecké originály a unikátní odborné sbírky s hipickou tematikou. Jeden salónek je vyhražen trofejím a památce slavného jezdce kpt. Rudolfa Poplera.

hipologie - nauka o koních

hipomanes - ploché želatinózní útvary vypuzované klisnami po porodu, zbytky histiotrofní výživy (způsob vyživování do vytvoření placenty), tzv. „chlebíček“

hippometr - tenká kovová roura rozdělená na dvou stranách na cm a mm od 0 do 2000 mm. Dá se rozložit na 4 díly a znovu složit. Lze na ni nasadit a proti sobě posunovat 2 příčná ramena (50 cm dlouhá, pohyblivá, na jednom konci zahrocená a na druhém hranatá)

hippometrické kružítko - pomocí něho se měří se délkové, šířkové a hloubkové (pohodlněji) rozměry koně. Má ramena dlouhá 75 cm. Je opatřeno škálou rozdělenou na cm a na mm a vyrytou do kovového půlkruhu na způsob úhloměru upevněného k jednomu konci kružítka. Druhé rameno s indexem se pohybuje po onom půlkruhu, na němž se odečítá v cm a mm rozevření konců kružítka. Hroty kružítka jsou tupé, jsou-li dřevěné nebo kovové, jsou opatřeny na konci kuličkou.

hlezna nízko nad zemí - krátké záprstní kosti zadních končetin prozrazují velkou sílu odrazu koně při skoku.

hlezna vysoko nad zemí - dlouhé záprstní kosti zadních končetin jsou považovány za chybu.

hloubka hrudníku - vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k pod ním ležícímu bodu na hrudní kosti. Hloubka hrudníku je významná pro funkci kardiorespiračního ústrojí.

hnědák - kůň hnědé barvy, ocas a hříva jsou však vždy černé. Podle základního zbarvení lze odlišit různé druhy hnědáků ( světlý, červený, kaštanový, tmavý a černý ). Posledně jmenovaný je jako uhel, najdete však světlou srst kolem huby a ve slabinách.

holeň - třetí kost záprstní a dvě kosti bodcové. Odpovídá záprstní (metakarpu). Aby byla holeň zatěžována rovnoměrně, musí být nasazena svisle. Pokud se vychyluje z osy, je narušena pravidelnost chodu a mohou vznikat kostní výrůstky (exostosy).

hřbílko - pomůcka k čištění koně od prachu a nečistot. Může být kovové, gumové nebo plastové.

hřebčín - chovné zařízení k reprodukci plemene. Jsou v něm soustředěny klisny nejlepší kvality, k nimž jsou podle potomstva přiděleni geneticky prověření plemeníci. Poměr klisen k plemeníkům bývá 10:1 až 25:1.

hřebčinec - instituce soustřeďující vybrané (licentované) hřebce, zajišťující plemenitbu v určených zemských oblastech přidělením na určité připouštěcí stanice v jarním připouštěcím období (zpravidla únor až červenec). Po ukončení připouštěcí sezóny se hřebci vracejí zpět do hřebčince.

hřebec - samec koně starší než čtyři roky. Plemenný hřebec je vybraný za způsobilého k plemenitbě, je licentován.

hřebeček - nekastrovaný mladý kůň do tří let stáří.

hřebelcování - kartáčování, při němž zbavujeme srst nečistot a zlepšujeme tak její vzhled i stav.

hřeben na hřívu - slouží k česání žíní a protrhávání

hřebení - porod klisny

hřebice - výraz pro mladou, dosud nezapuštěnou klisnu

hříbárna - zařízení, kde se pastevně chovají odstavená hříbata tj. od 4 až 6 měsíců, až do zařazení do výcviku. Bývá obyčejně při hřebčíně.

hříbě - mládě koně do věku tří let.

hříběcí - nakažlivé onemocnění zejména mladých koní vyvolávané streptokoky

hříva - dlouhé chlupy na hřebenu krku koně. U divokých koní je krátká a vztyčená, u domácích dlouhá. Upravuje se různým způsobem. Někdy se stříhá nakrátko, jindy se zkracuje nebo stupňovitě sestřihuje. Často se zaplétá nebo vyvazuje do uzlíků.

huláni - lehké jezdectvo původně působící v polském vojsku. Od 19. století zavedeni i v jiných armádách.

hunter - mohutný honební kůň se zvláště vyvinutými skokovými vlastnostmi.

husaři - jezdectvo uherské armády zavedené v 15. století.

hůlková míra - pomocí ní měříme koně. Zhotovuje se ve tvaru vycházkové hole s vysunutou čtyřhrannou kovovou tyčí, na

níž je vyryta stupnice v cm a z níž lze vysunovat krátké vodorovné ramínko k stanovení výškových rozměrů. K tyči je ještě zasunuto jedno ramínko, které se našroubuje na druhý konec hole k stanovení délky koně.

hýblo - páka, která je součástí uzdy a na jejíž délce je závislá síla působení uzdy na tlamu koně.

hybrid - produkt křížení mezi různými druhy tedy i mezi koněm a jeho příbuznými (oslem, zebrou aj.)

hyrda - proutěná překážka, vysoká 1.20 m.