Jdi na obsah Jdi na menu
 


...R...

11. 11. 2006

                R

rack - velmi rychlý klus blízký mimochodu, typický pro amerického jezdeckého koně s pěti chody.

rajtgeld - startovné, odměna, kterou dostává profesionální dostihový jezdec za to, že startuje s koněm v dostihu. 

rámec = poměr výšky těla k jeho délce. Podle rámce lze odhadnou stáří, pohybové vlastnosti a výkonnost. Rozeznáváme rámec čtvercový, rámec vysokého obdélníka a rámec podélného obdélníka.

ráz - skupina zvířat jednoho plemene, vznikla na větším území a obvykle podle místa svého vzniku bývá pojmenována od původního plemene se liší různými odchylkami v tělesných, případně užitkových vlastnostech

remonta - mladý kůň ve výcviku. Dříve byly remonty označovány podle délky výcviku a stáří jako mladší a starší až 5 let věku. Nyní tak označujeme koně ve výcviku, tedy tří- až čtyřleté.

rensedlo - lehké dostihové sedlo, zpravidla o váze 1 kg.

roadster - původně slavný norfolský klusák, sloužící pod sedlem i v zápřeži. Předek moderního hackneye. V USA se tak označují lehcí tažní koně. především američtí klusáci.

roček - kůň starý 12 měsíců.

rodokmen - posloupnost přímých předků koně ze strany otce i matky, zpravidla do třetí až páté generace

rohovina - produkt kůže, z něhož je mimo jiné vytvořeno i kopyto. Modrá rohovina je hustá, modročerné zbarvení naznačuje vysokou kvalitu kopyta. Světlá rohovina bývá měkčí. U strakáčů se často vyskytuje rohovina příčně i podélně pruhovaná. Rohovina kopyt pracovních koní se chrání podkováním.

rousy - dlouhé chlupy porůstající dolní část nohy a spěnky. Vyskytují se u chladnokrevných plemen.

rozmetání - vadný krok koně. Přední nohy se nepohybují přímo, ale obloukovitě. Po vznosu opisují oblouk do vnější strany dříve, než se dotknou země.

rozmnožovací chov - cílem je produkce užitkových zvířat.

rozštěp - puklina v rohové stěně kopyta, od korunky k nosnému okraji kopyta

ruce - označení částí koně z pozice jezdce. Přední ruce = předek koně, tj. vše před jezdcem, hlava, krk, plece, kohoutek a přední nohy. Zadní ruce = vše za jezdcem. Na levou ruku, na pravou - směr pohybu podle postavení jezdce. Mezi rukou a nohou - při pohybu koně vpřed se jezdcova noha na okamžik střetá s rukou, kůň je tedy mezi rukou a nohou. U vozky platí směr na levou nebo pravou ruku.

ruch (rychlost) - tempo charakterizuje pohyb: krátký, střední, zrychlený.

ryzák - kůň ryzé barvy různých odstínů, se světlou až tmavočervenou ( nikdy však černou ) barvou hřívy, ocasu a končetin. Druhy ryzáků: světlý, červený, tmavý, černý.