Jdi na obsah Jdi na menu
 


...S...

11. 11. 2006

               S

sed - způsob, jakým jezdec sedí na koni. Dobrý sed se vyznačuje jistotou. „Hluboký sed“ je výsledkem dlouholetého tréninku.

sedliště - místo, kde se po zvážení jezdců včetně sedel sedlají koně přihlášení do dostihu

sedlo - základní vybavení pro jízdu na koni. Pro každý druh sportu či jezdeckého využití koně je sedlo jiné - školní, drezúrní, dostihové, pro rovinné a překážkové dostihy, parkurové, lovecké, kovbojské, dámské, vojenské, pikadosrké atd.

sedlová podložka - dečka z měkké tkaniny nebo umělé hmoty, již vkládáme pod sedlo, aby sála pot a ubránila citlivý hřbet.

selekce (výběr) - zařazování či vyřazování jedinců z chovu podle záměrů šlechtitelského procesu.

selekční hranice - výše hodnoty, která je mezní pro výběr jedince do chovu.

selekční kritérium - charakteristika vlastností, podle nichž se kůň vybírá.

skewbald - anglické označení pro strakáče zbarveného jinak než černobíle.

skléra - bělima, bílý vazivový obal oka, vpředu přecházející v rohovku.

skočné - připouštěcí poplatek, který platí majitel klisny při jejím prvním zapuštění plemeníkem.

skokový sed - jezdecká pozice používaná při skoku nebo trysku při zkrácení třmenových řemenech. Čím rychlejší tempo, tím kratší musí být třmenové řemeny.

sněť slezinná - prudké nakažlivé onemocnění s rychlým hynutím, způsobeno bacilem antraxu

soumaři - každé zvíře schopné nosit náklad. Soumarští koně dopravovali těžké náklady po cestách, kudy neprojel provoz. Nosili soumarské sedlo a koše, byli podkováni zvláštními podkovami.

spěnka - důležitá část nohy koně mezi spěnkovým kloubem a korunkou. Na délce a sklonu spěnky závisí kvalita pohybu koně, Spěnka má být krátká a má mít sklon 45 - 50° k podkladu. Spěnka s menším úhlem je tzv. měkká, s větším strmá. Velmi měkká spěnka, skoro vodorovná se jmenuje medvědí a je vážnou vadou.

spíd (speed) - schopnost koně prudce zvýšit rychlost, zejména v závěru dostihu.

spřežení - koně v postroji pro práci v zápřeží. Podle počtu koní a způsobu zápřeže se dělí na jedno až dvacetispřeží, za sebou jsou koně zapřažení v tandemu ( 2 ), randomu ( 3 ), vedle sebe jsou v trojce, quadrize a v dvojspřeží. Vícespřeží jsou obyčejně v párech, u lichého počtu jsou vpředu tři koně vedle sebe.

srázná záď - svažování zádě od kříže ke kořeni ocasu. Srázná záď bývá kratší; je typická pro tažná nebo soumarská plemena.

srst (v srsti) - rozeznáváme čtyři druhy chlupů - krycí: (dřeňové), hlavní pokryv těla; podsadové: (bezdřeňové),narůstající v zimním období; pokryv těla narozených hříbat; ochranné: (dřeňové), kštice, hříva, žíně, rousy; hmatové: na nozdrách, pyscích a pod očima.

stájník - osoba vykonávající všechny stájové práce, mimo stáj však s koňmi nepracuje

standart plemene - souhrn požadavků na určité vlastnosti ve vymezeném časovém období.

stěrka na vodu - pomůcka, kterou po omytí koně setřeme z něj vodu.

stíhlové udidlo - nejběžnější typ udidla, zakončeného kroužky na obou stranách.

střel - střelka, důležitá část kopyta, zajišťující jeho pružnost a roztažitelnost. Zevně, naspodu kopyta je střelka rohová, uvnitř střelka vazivová (masitá) a střelová kost. Onemocnění střelky je velmi nebezpečné.

střelka (střel) - rohovitý útvar ve tvaru jehlanu na spodní části rohového chodidla. Přispívá k pružnosti kopyta.

substance - souhrnné označení kvality stavby těla a celkového osvalení koně.

sulka - dvoukolý vozík pro klusácké závody. Má lehká kola s úzkými pteumatikami, malé sedátko bez opěrky a kůň je zapřažen mezi dvěma ojkami. Klusácká dráha musí být klopená